Twierdzimy, że warunkiem nowoczesnego doradztwa prawnego jest specjalizacja.  

Aby spełnić ten wymóg ciągle pogłębiamy wiedzę w poszczególnych branżach prawnych i zdobywamy niezbędne doświadczenie. Taka filozofia pozwala świadczyć usługi idealnie dopasowane do potrzeb klientów.

Prawnicza specjalizacja branżowa jest podstawą świadczonych przez nas usług prawnych. W tej części znajdziecie Państwo dokładniejszy opis poszczególnych zakresów prawa, którymi zajmujemy się, na co dzień.

 

Prawo nieruchomości:

Kancelaria świadczy szeroko pojęte usługi w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości. Posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi kompleksowego procesu nabywania i zbywania nieruchomości z uwzględnieniem konieczności uzyskania wymaganych zgód i decyzji administracyjnych. 

Zakres usług Kancelarii obejmuje także doradztwo w zakresie komercjalizacji nieruchomości, w tym w szczególności umowy najmu i dzierżawy.

W obrębie tej specjalizacji doradzamy również w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości, jak również w zakresie optymalizacji korzystania z prawa użytkowania wieczystego.

W zakres usług wchodzą również audyty nieruchomości.

W ramach tej branży Kancelaria doradza wspólnotom mieszkaniowym w bieżącej działalności jak również w zakresie dochodzenia wad dotyczących zarządzanych nieruchomości.

 

Reprywatyzacja:

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie usług reprywatyzacyjnych dotyczących odzyskiwania nieruchomości w naturze lub odszkodowania pieniężnego. Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności nieruchomości objęte dekretem Bieruta (dekretem warszawskim) oraz dekretem PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

 

Prawo funduszy europejskich:

Kancelaria zajmuje się stroną prawną pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków europejskich, w tym w szczególności w zakresie programu BIOSTRATEG. 

 

Prawo edukacyjne:

W codziennej praktyce Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa edukacyjnego. Zakres doradztwa obejmuje w szczególności stosowanie w praktyce ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych regulacji dotyczących rynku usług edukacyjnych.

 

Spory sądowe:

Kancelaria posiada spore doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym gospodarczych w szczególności z udziałem Skarbu Państwa (odszkodowania reprywatyzacyjne, dochodzenie uzupełnienia dotacji celowych), jednostek samorządu terytorialnego i deweloperów. Zakres usług obejmuje opracowanie taktyki procesowej i podejmowanie czynności procesowych w ramach jej realizacji przy szczególnym uwzględnieniu optymalizacji kosztów postępowania sądowego. 

 

Prawo konsumenckie:

Bogate doświadczenie Kancelaria posiada w sporach konsumenckich, a wyróżnieniem tych dotyczących polisolokat. Doradztwo obejmuje bezpieczne wyjście z umowy polisolokaty lub dochodzenie opłat likwidacyjnych pobranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe po zakończeniu umowy. 

 

Prawo pracy i zabezpieczeń społecznych:

W swojej działalności Kancelaria prowadziła i prowadzi spory w zakresie szeroko pojętego prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Zakres usług dotyczy doradztwa w zakresie sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, mobbingu, dyskryminacji oraz sporów pracowniczych.